"Fatal error: Allowed memory size of XXX bytes exhausted" hatası alıyorum

'Allowed memory size of XXX bytes exhausted' alıyorsanız, düzeltmek için aşağıdaki adımları deneyiniz: Bu hata mesajı 8MB dosya limitini aştığınızda bir önceki fonksiyonel PHP scriptinde ortaya çıkar. Endişelenmeyin, bu çözümü kolay bir sorundur. Her script için sayfanın en başına eklenen aşağıdaki kodla bellek limitini değiştirebilirsiniz: ini_set("memory_limit","128M"); Bu sorunun bir diğer çözümü ise .htaccess dosyasını düzenleyip aşağıdaki satırı eklemektir: php_value memory_limit 128M

Bugün birisini mutlu edin!