fsockopen etkin mi?

PHP fonksiyonu fsockopen() etkindir.

Bugün birisini mutlu edin!