'Maximum execution time of XXX seconds exceeded' hatası alıyorum

Eğer 'Fatal error: Maximum execution time of XXX seconds exceeded' hata mesajı görünülendiyse, bunun anlamı scriptiniz sunucunuzun izin verdiğinden daha uzun çalışıyor demektir. Ancak, php flag kullanarak bu değeri geçersiz kılabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki satırı .htaccess dosyanıza ekleyiniz: php_flag max_execution_time XXX (XXX in olduğu yerde saniye rakamları olmalı).

Bugün birisini mutlu edin!