Symlink fonksiyonu etkin mi?

Symlink fonksiyonu güvenlik nedenleri dolayısıyla devre dışıdır ve etkinleştirilemez.

Bugün birisini mutlu edin!