İş Planı Nedir ve Başarılı Bir İş Planlaması Nasıl Hazırlanır?

İş Planı Nedir ve Başarılı Bir İş Planlaması Nasıl Hazırlanır?

Yeni bir işe başlamak bazen göz korkutucu olsa da iş planı hazırlamak süreci çok kolaylaştıracaktır. Bu planı yaparken dikkate alınması gereken pek çok husus olacaktır elbette ve önemli bilgileri nasıl doğru sunacağınız aklınızı kurcalayacaktır.

Bu Hostinger Rehberler yazısında, iş planı nedir, nasıl hazırlanır ve benimsenir, türleri nelerdir açıklayacağız.

İş Planı Nedir?

İş planı, bir işletmenin hedeflerini ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağını açıklayan bir belgedir. Operasyonel, finansal ve pazarlama yönlerinin ayrıntılı planlamasını içerir.

Bununla birlikte, iyi bir iş planı neden yazıldığını anlamak çok önemlidir. Şu nedenlerle iş planı örneği hazırlamak gerekir:

 • Bir iş odağı oluşturur: Bir iş planındaki hedefler ve ayrıntılı adımlar, iş hedeflerine yönelik eylemlere odaklanmanıza yardımcı olur.
 • Güvenli finansman: Potansiyel yatırımcılar, hedefleri ve bir işletmeyi nasıl kâra geçireceğinizi görmek için iş planınızı inceler. Temel bir şirketin satır içi finansal projeksiyonu ve eylem planı olmalıdır.
 • Yönetici yetenekleri çekmek: Şirketiniz büyüdükçe, şirketinizi daha da iyi yönlendirmek için deneyimli yöneticileri işe almak isteyebilirsiniz. Şirkete uygun olup olmadıklarını belirlemek için büyük olasılıkla iş planınızı inceleyeceklerdir.

Bir iş planı genellikle yeni bir şirket için yararlı olsa da, halihazırda büyük olan veya küçük işletmeler de ayrıntılı bir iş planından yararlanabilir.

Bir şirket, hangi hedeflere ulaşıldığını görmek, gelecekteki gelişmelerini planlamak veya şirketi yeni bir yöne götürmeye hazırlanmak için iş planını tekrar gözden geçirebilir.

4 Farklı İş Planı Örneği

Her iş planı farklı bir amaca hizmet eder. Bazı iş planı örnekleri, şirkete potansiyel yatırımcıları çekerken, diğerleri kısa vadeli kazançlara odaklanır. Bu nedenle vizyonunuza uygun bir plan yazmalısınız.

Aşağıda 4 adet iş planı ve ayrıntılarını bulabilirsiniz:

Standart İş Planlaması Nasıl Hazırlanır?

Standart bir plan, tüm iş ve çalışma alanlarını kapsar. Çalışanlar, potansiyel yatırımcılar ve tedarikçiler gibi iç ve dış taraflara hitap eder. En çok yönlü modeldir.

Standart bir iş planının unsurlarını rehberin ilerleyen kısımlarında derinlemesine inceleyeceğiz. Genel olarak, tipik bir standart iş planı aşağıdakileri içermelidir:

 • Yönetici özeti: Bir işletmenin üst düzey bir taslağını içerir. Yönetici özeti, iş planı şablonu olarak da alınabilir .
 • Şirket tanımı: Şirketin amacı ve hedefleri hakkında bilgi sağlar. Şirket tanımı genellikle yönetici özetinden sonra yer alır.
 • Pazar araştırması: Hedeflenen müşteri profillerini, pazar potansiyelini ve rakipleri analiz eder.
 • Organizasyon ve yönetim ekibi: Şirketteki ekip üyelerini ve bireysel yetkinlikleri ve sorumlulukları tanıtır.
 • Ürünler ve hizmetler: Sunulan ürün ve hizmetleri ve bunların pazarda nasıl rekabet edebileceklerini açıklar.
 • Operasyon planı: Günlük aktiviteler ve potansiyel müşterilere ürün ve hizmetleri nasıl sunacağınız hakkında bilgi sağlar.
 • Pazarlama planı: Ürünleri ve hizmetleri müşterilere tanıtmak için uygulayacağınız pazarlama stratejisini belirtir.
 • Mali- Bütçe planı: İdeal iş performansı için mali strateji ve varsayımları gösterir.
 • Ek: İş planının ana fikrini destekleyen ek bilgiler içerir.

Yalın Başlangıç İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Yalın işletme planı daha basit bir format kullanır. Yalnızca temel stratejileri, kilometre taşlarını ve sayıları vurguladığı için standart bir iş planından daha kısadır.

Bu tür bir iş planı, küçük bir işletmenin büyümesini izlemek için yararlıdır. İş performans rakamlarınızı, kilometre taşlarınızı izler ve finansal projeksiyonlarla karşılaştırırsınız.

Yalın başlangıç iş planının dört temel unsuru vardır:

 • Yol gösterici ilkeler: Hedef pazarın kısa bir açıklaması, şirketin kimliği ve izleme amacı odaklı iş hedefleri.
 • Yürütme stratejisi: Promosyon planları, sosyal medya kampanyaları ve üretim planlaması gibi operasyonel stratejileri listeler.
 • Performans ölçümü: Hangi metriklerin kullanılacağını ve hedeflenen sayıları tanımlar. Bu bilgiler KPI’lar ve OKR’ler kullanılarak iletilebilir.
 • Önemli sayılar: Satış tahminleri, bütçe tahsisleri ve beklenen nakit akışları gibi temel mali planı belirtir.

İşletmeniz için bir tane oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli iş planı şablonları mevcuttur.

Bir örnek, Alex Osterwalder’ın İş Modeli Tuvalidir. İşletmenizi dokuz bileşenle tek bir sayfada haritalayan iş planı şablonu aşağıdaki gibidir.

İş Modeli Tuvali

Özet İş Planı Hazırlamak

Bu iş planı tek bir sayfadan oluşur. Standart bir iş planında iletilen tüm temel bilgileri açıklayıcı bir özette toplar.

Yalın iş Planı ile benzerliklerine olsa da aslında her iki model de farklıdır.

Özet iş planı, işi açıklamak için yapılandırılmış ve ifade edilmiş özetleri kullanır. Yalın bir iş planı bunu atlar ve listeleri, tabloları veya madde işaretlerini kullanır.

Ayrıca özet iş planı esas olarak yatırımcılar, bankalar veya potansiyel iş ortakları gibi dış taraflara sunulur. Yalın iş planları öncelikle dahili büyüme ve takip için kullanılır.

Tam İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Kapsamlı bir iş planı genellikle fon elde etmeyi amaçlar. Bu nedenle, bu iş planı, yönetici özeti, pazar fırsatları ve ürüne genel bakış gibi diğer unsurları korurken, bir işletmenin finansal yönüne çok fazla vurgu yapar.

Tam iş planının içermesi gereken finansal detaylar şunlardır:

 • Mevcut mali bilgiler: Şirketin son mali performansını açıklar. Yatırımcılar ve alacaklılar işletmenin kapsamlı bir resmini istedikleri için, tamamen şeffaf olması gerekir.
 • Öngörülen mali tablolar: Gelecekteki satışları, giderleri ve nakit akışlarını tahmin eder. Bu unsur, henüz gösterilecek geliri olmayan yeni bir şirket için hayati önem taşımaktadır.
 • Kredi gereksinimleri: Ne kadar paraya ihtiyaç olduğunun ve gelecekteki işletme kredisi gereksinimlerinin ayrıntılı bir açıklaması. Finansal planınıza bağlı olarak neden belirli bir miktarda sermayeye ihtiyacınız olduğunu açıklamanız gerekir.
 • Harcama planları: Fonları nasıl harcayacağınızın açıklaması. Yatırımcılar ve borç verenler, karlılık ve yüksek geri ödeme şansı sağlayabilecek iyi bir harcama planınız olup olmadığını değerlendireceklerdir.
 • Kredi geri ödeme planları: Devam eden ve gelecekteki krediler için geri ödeme planlarınızı özetler.

Standart İş Planı Örneğinin 9 Önemli Maddesi

Her işletme, standart işletme planı yapısına farklı bir yaklaşım getirebilir ancak iyi yazılmış bir iş planı oluşturmak için şu noktaları yerine getirmelisiniz:

1. Yönetici Özeti

Başlık sayfasından sonra gelmeli ve bir veya iki sayfada iş planının tüm temel bilgilerini açıklamalıdır.

İyi bir yönetici özeti yazmak çok önemlidir çünkü bir fırsatı yaratabilecek veya bozabilecek kısımdır. Yatırımcılar ve yöneticiler, iş planına daha derinlemesine inceleme veya ayrılmaları gerektiğine karar vermek için yönetici özetini değerlendirir.

İşletme sahipleri, yönetici özetine aşağıdaki bilgileri eklemelidir:

İşletmeye Genel Bakış

İşletme veya şirket genel bakışı, önce işletmenizin konseptini açıklamalıdır. Sunacağınız ürün veya hizmeti kısaca detaylandırın. Ürün veya hizmetin hangi talebi karşıladığını vurguladığınızdan emin olun (Buna genellikle değer önerisi denir).

Şirket genel bakışı kısmında, uygun pazarı nasıl hedef aldığınızı, ürün veya hizmetin insanların yaşam kalitesini nasıl iyileştirebileceğini kısaca açıklayın. Üretim yapıp yapmadığınızı, tedarikçilerden dış kaynak temin edip etmediğinizi belirtin.

Pazar Fırsatları ve Rekabet

Yönetici özetinin bu bölümünde, işletmenizin pazar analizini kısaca açıklayın.

Hedef pazarınızı anlatın ancak spesifik olun. Üyelerinin kim olduğunu ve neden diğer izleyiciler yerine onları seçtiğinizi iyice açıklayın.

Ekmek satıyorsanız, fiyatlandırma ve promosyon maliyetlerinizi etkileyeceğinden, hangi bölgeye veya ekonomik sınıfa pazarlayacağınızı açıklayın.

Satış hacmi potansiyelini tahmininize yardımcı olması için, pazar hacmini derinlemesine ele almanız da önerilir.

Hedef pazarda genellikle hitap edilecek farklı insan grupları vardır. Pazar bölümlerini belirleyin ve hangisine odaklanacağınızı seçin. Pazardaki sorunları, ürün ve hizmetlerinizin bunları nasıl çözebileceğini öğrenin.

Piyasada rekabet arayın. Sizinkiyle aynı pazar parçasını hedefleyen yerleşik işletmeler varsa, sizi öne çıkaran temel farklılıkları açıklayın.

Finansal projeler

Finansal projeksiyonlar, gelir kaynaklarınızı ve fiyatlandırma yapınızı kısaca açıklayan kısımdır. Ayrıca öngörülen mali performansınızı gözden geçirmek için planladığınız satış, gelir ve gider rakamlarını gösterin.

Ayrıca gerekli sermayeden ve şirketi nasıl finanse edeceğinizi de belirtebilirsiniz. Dış finansman arıyorsanız, bu noktada ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu ve gelecekte nasıl iade etmeyi planladığınızı açıklayın. Bu ister şirket öz sermayesi ister parası olsun.

Kilometre Taşları ve Büyüme Projeksiyonları

Yönetici özetinin son maddesi, işletme büyüdüğünde benimsenecek gelecek vizyonunuzdur. Kendini kanıtlamış bir şirket içinse, şirketin kilometre taşlarını listeleyin.

Gelecekteki büyüme projeksiyonu, yeni şubeler açmayı, belirli miktarda yeni müşteri edinmeyi vb. içerir. Küçük işletme sahibi, bunu işletmelerinin büyümesini izlemek için kullanabilir.

2. Şirket Açıklaması

Şirketinizin amacı, işletme planınızın vizyon ve misyon beyanında ana hatlarıyla belirtildi.

Vizyon ifadesi, şirkete yönelik tutkunuzu, yani başarmasını istediğiniz şeyi içermelidir. Ek olarak misyon beyanı, bu hedefe ulaşmak için ne yapacağınızı yansıtmalıdır.

Bu beyanlar, her şirket üyesinin aynı amaç uğruna çalışmasına yardımcı olur. Misyon beyanı, şirketin uzun vadeli hedefine ulaşmak için şirket stratejisini şekillendireceği için stratejik planlamada da hayati bir rol oynar.

Bu bölüm ayrıca şirketinizin geçmişini de içerebilir. Şirket planınıza önemli bir bağlam ekleyen ayrıntıları not ettiğinizden emin olun.

Sonraki adım şirket hedeflerinizi oluşturmaktır. Bunlar, belirli bir süre içinde elde etmek istediğiniz bir dizi başarıdır. Genel iş hedefleri belirleyebilir veya bunları pazarlama, finans veya operasyon hedefleri gibi bölümlere ayırabilirsiniz.

Bir iş hedefi oluştururken ilerlemenizi izlemenize yardımcı olması için aşağıdaki çerçeveyi kullanın. Bu çerçeve SMART olarak bilinir.

 • Spesifik: Daha odaklı planlama için her hedefi daraltın.
 • Ölçülebilir: İlerlemenizi ve başarılarınızı belirleyecek metrikleri tanımlayın.
 • Ulaşılabilir: Toplanan gerçeklere ve sayılara dayalı olarak hedefe ulaşabilmelisiniz.
 • İlgili: Her hedef, şirketin vizyonu ve misyonuyla uyumlu olmalıdır.
 • Zamana dayalı: Hedefe ulaşmak istediğiniz zaman dilimini sağlayın.

Örneğin, bir yeni açılan bir ​​danışmanlık şirketi, operasyonların ilk çeyreğinde 50 müşteri edinme hedefi belirleyebilir. Bu hedefin SMART çerçevesine bağlı adımları şöyledir:

 • Spesifik: 50 müşteri kazanmayı hedefledikleri açık.
 • Ölçülebilir: Elde edilen müşteri sayısını takip edebilirler.
 • Ulaşılabilir: Çeyrekte 50 yeni müşteri, aşırı hırslı bir hedef değildir.
 • İlgili: Yeni müşteriler edinmek, bir danışmanlık şirketinin büyümesi için hayati önem taşır.
 • Zamana dayalı: Bu hedefe ilk çeyreğin sonunda ulaşmalıdırlar.

3. Pazar Analizi

Pazar analizi iş planı örnekleri oluştururken kritik bir öneme sahiptir. Hazırlarken pazar araştırması yapacaksınız. Potansiyel müşterileriniz, onların davranışları ve rakipleriniz hakkında bilgi toplamanın yanı sıra işletme veya şirket stratejilerinizin temelini atma konusunda da size yardımcı olacak.

Hedef Pazarın Tanımlanması

İlk adım şirketinizle hedeflemek istediğiniz pazar bölümünü daraltmaktır. Bu uygun pazarlama ve satış planı geliştirebilmeniz için pazarı anlamanızı sağlayacak.

Ayrıca hedef pazarı belirlemek güçlü şirket-müşteri ilişkileri kurmanız için gerekli bilgi donanımına sahip olmanızı da sağlayacak.

Hedef pazarınızı tanımlamak için potansiyel müşterilerinizin kim olduğunu öğrenmeye çalışın. Birkaç unsur kullanarak onları belirleyebilirsiniz.

 • Coğrafi konum: İşletme operasyonlarınızın erişimine bağlı olarak hizmet sunmak istediğiniz bölgeyi belirleyin.
 • Yaş grubu: Belirli yap demografisindeki insanları hedefleyen ürünler satmayı planlıyorsanız (alkol, iş kıyafeti, oyuncak vb.) bu önemlidir
 • Gelir seviyesi: Bu unsur, ürünlerinizin fiyat aralığına uyacak demografiyi belirler. Gelir düzeylerinin yaş ve cinsiyet gibi coğrafi ve demografik özelliklerden etkilenebileceğini unutmayın.

İşletmeler arası (B2B) bir şirket için potansiyel müşterilerinizi coğrafi konuma, sektörlere, şirket profillerine ve alaka düzeyine göre tanımlayabilirsiniz.

Pazar Hacmi ve Eğilimler

Pazar büyüklüğünü tanımlarken potansiyel müşteri sayısı hakkında pazar araştırması yapmanız gerekir. Bu şekilde, nişiniz için piyasa değeri hakkında daha iyi bir fikre sahip olursunuz.

Ayrıca pazardaki en son trendleri keşfedin. Örneğin ürünlerinize olan talebin artmasının veya azalmasının, faaliyet alanınıza olan yoğun bir göçle ilgili olup olmadığını inceleyebilirsiniz.

Rekabet Analizi ve Çevre Analizi

Hedef pazarı belirledikten sonra, rekabet analizi yaparak rakiplerinizi ve onlara göre konumunuzu keşfetme zamanı gelir.

Direkt rakiplerinize odaklanın. Bunlar benzer ürün satan veya aynı demografiyi hedefleyen diğer işletmelerdir. Tüm rakipleri listeledikten sonra, işinizi onlarla karşılaştırarak ve güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyin ve bir rekabet analizi yapın.

Bu analizi sunmak için SWOT modelini kullanın: StrengthsWeaknessesOpportunities ve Threats sözcüklerinin ilk harfleri alınarak oluşturulan bu modelin birebir çevirisi şöyle: Güçlü YönlerZayıf YönlerFırsatlar ve Tehditler.

Güçlü ve zayıf yönler, işletmenizin diğer şirketlere göre iç durumunu temsil eder. Örneğin, malları daha verimli üretecek teknolojiye sahipseniz, bu bir güçtür.

Ne var ki rakiplerin daha deneyimli çalışanları varsa, uzmanlık eksikliğinizi zayıflığınız olarak düşünebilirsiniz. Bu da rakiplerinizin işletmeniz üzerinde rekabet avantajı olduğu anlamına gelir.

Kendinizin ve rakiplerinizin rekabet avantajlarını bilmek, ürün veya hizmetinizi rakiplerinize göre nasıl konumlandırabileceğinizi daha iyi anlamanıza yardım eder.

Yukarıdaki örneğe dayanarak, konumlandırmanızda şirketinizin ileri teknolojisini öne çıkarmak, rakibinizin eksik yönlerini ortaya koyar. Ayrıca çalışanlarınıza yönelik eğitim programları düzenleyerek rakiplerinizin üstün insan kaynakları ile önceden mücadele edersiniz.

Sonraki aşamada pazar ortamını analiz edin. Örneğin hangi fırsatlardan yararlanabileceğinizi ve dikkatli olmanız gereken herhangi bir tehdit olup olmadığını görün. Fırsatlar, olumlu devlet düzenlemelerini veya olumlu piyasa eğilimlerini içerirken, tehditler ortaya çıkan rakipler olabilir.

Bu analizler, genel olarak pazarlama çabalarını ve stratejik şirket planlamasını oluşturmanıza yardım eder.

4. Organizasyon ve Yönetim Ekibi

İş planının bu bölümünde, işin yasal yapısını tanıtırsınız. Yani iş fikrinin arkasındaki kişileri, her üyenin rol ve sorumluluklarını ve iş hedeflerinizi gerçekleştirmek için herkesi nasıl organize ettiğinizi.

Her ekip üyesinin kısa bir biyografisini oluşturun ve deneyimlerini vurgulayın. Yeni bir küçük işletme ise bu, yönetim ekibindeki boşluklar için endişelenmeyin. Bunun için birini işe almaktansa, uzmanlığına göre çalışan bir çalışma arkadaşı boşluğu doldurmak için işe alacağınız birinden daha iyidir.

Bu uygulama, iş planınızın olgunluğunu gösterir. Ekibinize katılacak doğru kişiyi bulmak için daha fazla fırsat açabilir. CEO, CMO ve CFO gibi üst düzey unvanları kullanarak yönetim ekibini tanımlamaya kendinizi mecbur hissetmeyin. Bu tür pozisyonlara sahip olmak cazip gelse de, bir girişimi yürütmenin en etkili yolu olmayabilir.

Ekip üyelerinin sorumluluklarını paylaştırdıktan sonra, varsa organizasyon yapınızı açıklayın. Organizasyon şemasını eke koyabilseniz de, yine de ekip üyelerinizin yönetim akışını yukarıdan aşağıya tanımlamanız gerekir.

Düz veya yüksek bir yapı oluşturmakta ve şirketinizdeki işlevleri nasıl bölüştüreceğinizi seçmekte özgürsünüz. Kritik nokta, şirket hedeflerine ulaşmak için operasyonları desteklemesidir.

5. Ürünler ve Hizmetler

İş planının bu kısımda hangi ürün ve hizmetleri sunduğunuzu tam olarak açıklarsınız.

Ürün ve hizmetlerin hedef pazarın ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını gözler önüne serin. Özellikleri ve faydaları dahil edebilirsiniz ancak teknik özelliklerde fazla derine inmeyin. Bu kısmı ek olarak paylaşın. Ayrıca metnin anlaşılmasını kolaylaştırmak için teknik jargon kullanmaktan kaçının.

Kapsanması gereken bir diğer önemli husus, mal ve hizmetlerinizi rakiplerinizden farklı kılan unsurdur. Diğer firmalardan farklı özelliklere sahip bir ürün oluşturuyorsanız, bu bölümde ayrılma noktasını mutlaka ekleyin.

Ayrıca benzer ürünleri daha ucuz bir fiyata satıyor olabilirsiniz. Bunları nasıl daha düşük bir fiyata üretebileceğinizi veya sunabileceğinizi keşfedin. Örneğin, üretim sürecini daha verimli hale getirmek için hammaddeleri daha ucuz tedarikçilerden temin edin.

6. Yürütme Planı

Bu bölüm, müşterilere ürün ve hizmetleri nasıl sunduğunuz gibi unsurların yanı sıra şirket yürütme yöntemlerinizi belirtir.

Şirketi yürütmek için ihtiyacınız olan ekipmanı, ayrıntılı operasyonel akışı ve yasal gereklilikleri bu bölümde açıklayın.

Tesis Yönetimi

İlk olarak, şirketi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tesisleri belirleyin. Bu, halihazırda sahip olduğunuz ekipmanı ve henüz edinmediğiniz her şeyi içerir. Gerekli malzemeleri nasıl elde edeceğinizi belirttiğinizden emin olun. Örneğin, ekipmanı kiralarsınız veya satın alırsınız.

Bu tür tesislerin neden gerekli olduğunu ve bunları neden bu yöntemle (kiralama veya satın alma) elde ettiğinizi açıklamayı unutmayın. Örneğin, hiçbir işletme gerekli bir makineyi kiralamıyorsa, pahalı ekipman satın almak üretiminiz için hayati önem taşır.

Günlük operasyonlar

Üretim veya hizmet yöntemleri, envanter kontrolü, tedarik zinciri yönetimi ve tesis bakımı gibi günlük faaliyetleri nasıl gerçekleştirdiğinizi ele alın.

Tedarikçilerden ürün alıyorsanız, sipariş tedariki ve teslimat sürecini açıkladığınızdan emin olun. Dropshipping bu durumda konuya dahil olabilir.

Üretimi kendi başına yapan bir firma için iş planı detaylı bir üretim yöntemini içermelidir. Hammaddeleri nasıl elde ettiğinizi, bunları nasıl işleyip mal haline getirdiğinizi ve teslim ettiğinizi açıkladığınızdan emin olun.

Hammaddelerin alınması ile üretimin bitişi arasında geçen süreyi mutlaka not edin. Bunu yapmak, üretim sürecinizin iyi planlandığını gösterecektir.

Günlük tesis bakım görevlerinden de bahsetmek gerekir. Örneğin bir restoranınız varsa hijyen ve kalite standartlarını korumak için mutfak ve yemek alanlarını günlük olarak temizlemeniz gerekir.

Yasal yükümlülükler

Faaliyet gösterdiğiniz bölge işletme izni gerektiriyorsa burada ibraz etmeniz gerekmektedir. İşletmenizin sağlık veya çevre düzenlemeleri gibi sektörünüzdeki tüm gerekli mevzuatlara nasıl uyduğunu tanımlayın.

7. Satış ve Pazarlama Stratejisi

Bu adımda, işletmenizi müşterilere tanıtmak için bir pazarlama ve satış planı geliştirmelisiniz.

Konumlandırma

Ürün konumlandırma, ürününüz veya hizmetiniz için bir kamu algısı geliştirme sürecidir. Bunu yapmak, birçok benzer ürün hedef pazarınızı dolduruyorsa özellikle önemlidir.

Müşteriler, ürünlerinizi rakiplerinizle karşılaştıracak ve benzersiz faktörleri arayacaktır. Amacınız, markanıza bağlı kalacak bir çağrışım vererek kendinizi rekabetten ayırmaktır.

Yaygın konumlandırma terimlerinin örnekleri “ucuz“, “güvenilir“, “dayanıklı” ve “basit“tir. Ürününüze ve işletme hedeflerinize uyan herhangi bir özelliği seçebilirsiniz.

FiyatlandırmaÜcretler

Ürününüzün pazardaki konumunu belirledikten sonra bir fiyatlandırma stratejisi ve modeli geliştirmelisiniz.

Uymanız gereken iki temel kural vardır. İlk olarak, ürünün maliyetini müşteriye karşılatmanız gerekir. Ardından, fiyatı seçtiğiniz pazarla eşleştirmelisiniz.

İdeal fiyatı belirlemek için üç yaklaşım vardır:

 • Maliyet üstü fiyatlandırma: Başlangıç maliyetlerini belirleyerek ve ardından bunları yükselterek fiyatı belirleyin.
 • Piyasaya dayalı fiyatlandırma: Piyasayı kontrol edin ve rekabetin hangi fiyatları sunduğunu görün. Ürünün fiyatlandırması söz konusu olduğunda sektör ortalamasını öğrenin. Konumlandırmanıza bağlı olarak, fiyatınızı piyasanın en yüksek veya en düşük noktasına koyun.
 • Değere dayalı fiyatlandırma: Fiyat, potansiyel müşterilere sunduğunuz değere göre belirlenir. Örneğin, 50 Lira tasarruf edebilen ve fiyatı 40 Lira olan bir temizlik ürünü satmanız mümkün.

Tanıtım

Bugünlerde ürün ve hizmetlerinizin reklamını yapmak için birçok seçenek var. Reklam panoları ve basılı dergiler gibi geleneksel kanallardan sosyal medya platformları gibi dijital kanallara kadar uzanmaktadır.

Hangi pazarlama kanallarını kullanmanız gerektiğini belirlemek için müşteri profillerinize bakın. Her demografinin kendi tercihleri ​​vardır, bu nedenle işletmenizin reklamını yapmak için bir platform seçerken bunları göz önünde bulundurun.

Ardından, müşterilerinizi ürünlerinizi satın almaya ikna etmek için bir satış promosyonu planı oluşturun. Satış promosyonları kısa vadeli bir strateji olarak görülse ve müşteri sadakati oluşturmada etkisiz olsa da, satışları yine de artırır.

Deneyebileceğiniz satış promosyonu planlarından bazıları şunlardır:

 • Deneme ürünleri: Müşterilerin ürünlerinizi test etmesine izin vermek için ücretsiz deneme sürümü sunun. Bu yöntem yazılım şirketleri arasında yaygındır.
 • Paket satış: Birleştirilmiş ürünleri, her birini ayrı ayrı satın almaya kıyasla daha düşük bir fiyata bir paket olarak satar.
 • İndirimler: Ürünlerinizi tekrar alanlar için veya bir bayram süreci boyunca fiyat indirimi yapın.
 • Sınırlı süreli ürünler: Yalnızca kısa bir süre için bazı ürün piyasaya sürün. Bu strateji, satışları çekmek için aciliyet ve kıtlık duygusunu kullanır.

Satış kanalı

Satış kanalı, müşterilerin satın alma yapabilmesi için ürün veya hizmetinizi pazara nasıl sunacağınızdır.

Genel olarak satış kanalları doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Doğrudan satış kanalı, şirketinizin ürünleri doğrudan müşterilere sattığı anlamına gelir. Bunu kişisel satış, markalı perakende mağazaları veya şirketin e-ticaret web sitesi aracılığıyla yapabilirsiniz. (Ayrıntı rehber için E-ticaret Nedir yazımıza bakabilirsiniz.)

Öte yandan, dolaylı satış kanalı, ürünlerinizi satmak için bir perakendeci veya çevrimiçi pazar yeri gibi aracıları kullandığınız zamandır. B2B işletmeler için satış temsilcileri genellikle işletmeler arasında aracı olurlar.

İdeal satış kanalınız, sattığınız ürünlerin türüne ve hedef pazarınıza bağlıdır. Örneğin, geniş bir pazar için emtia ürünü satıyorsanız, daha fazla müşteriye ulaşmanıza yardımcı olacak birden fazla satış kanalına sahip olmak isteyebilirsiniz.

8. Mali Plan

Bir finansal plan yapmak, genellikle bir iş planı yazmanın en göz korkutucu kısmı olarak kabul edilir.

Şirketin finansal projeksiyonları, şirketin fizibilitesini ve geliştirebileceğiniz alanları gösterir. Yatırımcılara şirketinizin ne kadar karlı olacağı konusunda netlik sağlamak için elde edeceğiniz tahmini kar marjlarını ekleyin.

Bir finansal plan genellikle ilk 12 ay için şirket projeksiyonundan ve ardından sonraki üç ila beş yıl için yıllık projeksiyonlardan oluşur. Şirket halihazırda kurulmuş ve çalışıyorsa, bu bölüm son mali tabloları da içermelidir.

İş planınıza eklemeniz gereken birkaç finansal tablo vardır:

 • Bilanço: İşletmenin finansal sağlığına genel bir bakıştır. Bilanço, şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını belirtir.
 • Satış projeksiyonu: Ne kadar satış yapabileceğinize dair genel bir beklenti. Her bir ürün kategorisinden ne kadar brüt kar elde ettiğiniz hakkında fikir edinmek için Satılan Mal Maliyeti’ni (COGS) de dahil edebilirsiniz.
 • Gelir tablosu: Bu beyan, işletmenizin kâr veya zarar edip etmeyeceğini gösterecektir. Gelir tablosu, satış projeksiyonundan rakamları alır ve bunları diğer işletme giderleriyle bir araya getirerek net geliri oluşturur.
 • Nakit akışı tablosu: Bir gelir tablosuyla karıştırılmaması için, nakit akışı tabloları paranızın içeri ve dışarı akışını izler. Amaç, elinizdeki ne kadar nakitin işletmenizden geçtiğini göstermektir. Nakit akışı tablosu aynı zamanda finansal sağlığı ifade eder ve o sırada ne kadar paranız olacağını tahmin edebileceğiniz için gelecekteki harcamaları planlamanıza yardımcı olur.
 • Başabaş analizi: Yeni bir işletme için, başa baş analizi, verilen değişken ve sabit maliyetlerle karlı hale gelmek için gereken satışları gösterecektir. Ayrıca şirketin bir satış performansı hedefi belirlemesine yardımcı olur.

Şirketinizin gelecekteki mali durumunuzu tahmin etmek, bazı varsayımlar gerektirir.

İşletmenizin bu projeksiyonları hangi koşullarda sürdürebileceğini bilmek için kullandığınız tüm kesintileri listeleyin. Örneğin, piyasa eğilimlerinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca aynı kalacağını varsayabilirsiniz.

9. Ek

Bu bölüm, bir iş planının önceki unsurlarını netleştirmek veya vurgulamak için bazı ek bilgiler içerir.

Aşağıdakiler gibi ek bilgiler ekleyebilirsiniz:

 • Organizasyon şemaları
 • Ürün veya tesislerin dokümantasyonu
 • Pazar araştırması hakkında bilgi
 • Ek finansal projeksiyonlar
 • Yasal anlaşmalar

Maddelerden Yola Çıkarak Uygun Bir İş Planı Örneği Oluşturmak

Başarılı bir iş planı yazmak zordur. Hem büyük hem de küçük şirketler için bir iş planının nasıl yazılacağına dair birkaç ipucu hazırladık.

 • Be realistic – provide a logical plan of action to achieve your goals. Don’t forget to be honest about your resources and capabilities.
 • Keep it clear – a good business plan focuses on delivering essential information. Write concisely and avoid filler language
 • Gerçekçi olun: Hedeflerinize ulaşmak için mantıklı bir eylem planı sağlayın. Kaynaklarınız ve yetenekleriniz konusunda dürüst olmayı unutmayın.
 • Açık tutun: İyi bir iş planı, temel bilgileri sunmaya odaklanır. Yatırımcılar uzun bir iş planını okumak istemedikleri için kısa ve öz yazın; abartılı bir dilden kaçının.
 • Çizelge ve grafikler kullanın: İş planınızı daha çekici ve sindirimi daha kolay hale getirmek için çizelgeleri ve grafikleri kullanarak verileri sunun.
 • Biçime göre madde: Biçimlendirmeyi fazla düşünmeyin. İş planının sunumuyla ancak gerekli tüm bilgilere zaten sahip olduğundan eminseniz oynayabilirsiniz.
 • Hedef kitlenizi tanıyın: Hedef kitlenize ve sektörünüze bağlı olarak tarzınızı ve tonunuzu ayarlamak isteyebilirsiniz. Dikkatlerini çekmek için biçimlendirmenizde yaratıcı olmaktan çekinmeyin, ancak içeriğin değerine öncelik verin.

Sonuç

Köklü bir şirketi geliştirmeyi veya yeni bir şirket kurmayı planlarken bir iş planına sahip olmak çok önemlidir. Bu, operasyonlarınız için bir yol haritası ve ekip için yönergeler oluşturur. Ayrıca meslek yatırımcıları ve risk sermayedarlarını çekmenize yardımcı olur.

Çeşitli iş planı türleri olduğundan, vizyonunuza en uygun örneği seçtiğinizden emin olun. Gerekli bilgileri sağladığınız ve tüm temel unsurları dahil ettiğiniz sürece, iş planınız hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmalıdır.

Artık bir iş planının nasıl yazılacağını öğrendiğinize göre, kendi başınıza bir tane yazmaya başlamanın zamanı geldi. İyi şanslar; işinizde başarılar dileriz.

Author
Yazar

Merve O.

Merve, Hostinger'da SEO - Pazarlama Asistanı olarak çalıştı. Günümüzde çevirmen olarak yolcuğuna devam etmekte. Birkaç site kurma deneyiminin ardından acemi yolculuğunu profesyonelliğe taşımaktan ve Hostinger'ın bir parçası olmaktan mutlu.