GitHub Kullanımı: Basit GIT Komutları

GitHub Kullanımı: Basit GIT Komutları

GitHub kullanıyorsanız, Git komutları işini çok kolaylaştırır. Özellikle de sürüm kontrol sistemleri söz konusu olduğunda, performans ve uygunluğuna göre GIT’i geçebilecek çok az yazılım mevcuttur.

GIT, 2005 yılında Linus Torvalds tarafından geliştirildi ve bugün, milyonlarca şirket verimli kod yönetimi ve projelerinin sürüm kontrolü için kullanıyor. Github nedir yazımız da işinize yarayacaktır.

Açık kaynaklı yazılımlar Linux, Windows, Solaris ve Mac platformları için indirilebilir. Burada (İng.) GIT temelleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bu rehberde, en temel git komutları hakkında konuşacağız.

Nelere ihtiyacınız olacak?

Başlamadan önce aşağıdakilerden birine ihtiyacınız vardır:

 • Sisteminizde GIT kurulu olması
 • GitHub hesabınızın olması

Basit GIT Komutları

 • git config
  En çok kullanılan git komutlarından biri, e-posta, kullanıcı adı ve dosya biçimi vs. için tercih edilen algoritma gibi kullanıcıya özgü yapılandırma değerlerini ayarlamak için kullanılabilen git config‘dir. Örneğin, aşağıdaki komut e-postayı ayarlamak için kullanılabilir:
  git config --global user.email sam@google.com
 • git init
  Bu komut yeni bir GIT dizini oluşturmak için kullanılır. Örnek:
  git init
 • git add
  Git add komutu, dizine dosyalar eklemek için kullanılabilir. Örneğin aşağıdaki komut, yerel dizinde bulunan temp.txt adlı bir dosyayı dizine ekleyecektir:
  git add temp.txt
 • git clones
  git clone komutu dizin kontrol amaçları için kullanılır.
  Dizin uzaktaki bir sunucuda bulunuyorsa, şunu kullanın:
  git clone alex@93.188.160.58:/path/to/repository

  Aksi durumda, yerel bir dizinin kopyası oluşturulmak istemiyorsa, şunu kullanın:

  git clone /path/to/repository
 • git commit
  git commit komutu değişiklikleri kafaya uygulamak için kullanılır. Taahhüt edilen tüm değişikliklerin uzak dizine gitmeyeceğini unutmayın. Kullanımı:
  git commit –m “Uygulama için komut mesajı”
 • git status
  git status komutu, henüz eklenmeyecek veya taahhüt edilen dosyalarla birlikte değiştirilen dosyaların listesini görüntüler. Kullanımı:
  git status
 • git push
  git push, en çok kullanılan temel GIT komutlarından bir diğeridir. Basit bir itme ile, yapılan değişiklikleri çalışma diziniyle ilişkili uzak dizinin ana dalına gönderir. Örneğin:
  git push origin master
 • git checkout
  git checkout komutu dal oluşturmak veya dallar arasında geçiş yapmak için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki yeni bir dal oluşturur ve ona geçer:
  command git checkout -b

  Bir daldan diğerine geçmek için şunu kullanın:

  git checkout
 • git remote
  git remote komutu bir kullanıcının bir uzak dizine bağlanmasını sağlar. Aşağıdaki komut şu anda yapılandırılmış uzak diiznleri listeler:
  git remote –v

  Bu komut da kullanıcının yerel dizini uzak bir dizine bağlamasını sağlar:

  git remote add origin
 • git branch
  git branch komutu, dalları listelemek, oluşturmak ya da silmek için kullanılabilir. Dizinde bulunan tüm dalları listelemek için aşağıdakileri kullanın:
  git branch

  Bir dalı silmek için:

  git branch –d
 • git pull
  Uzak depoda bulunan tüm değişiklikleri yerel çalışma dizinine birleştirmek için çekme komutu kullanılır. Kullanımı:
  git pull
 • git merge
  git merge komutu, bir dalı etkin dala birleştirmek için kullanılır. Kullanımı:
  git merge
 • git diff
  git diff komutu çakışmaları listelemek için kullanılır. Çakışmaları taban dosyayla görüntülemek için
  git diff --base

  Aşağıdaki komut, birleşmeden önce birleştirilecek dallar arasındaki çakışmaları görüntülemek için kullanılır:

  git diff

  Mevcut çakışmaları listelemek için basitçe:

  git diff
 • git tag
  Etiketleme, belirli taahhütleri basit kısımlara işaretlemek için kullanılır. Buna bir örnek:
  git tag 1.1.0
 • git log
  git log komutu çalıştırıldığında ilgili ayrıntılarla birlikte bir daldaki taahhütlerin listesi çıkarılır. Örnek bir çıktı:
  commit 15f4b6c44b3c8344caasdac9e4be13246e21sadw Author: Alex Hunter Date:  Mon Oct 1 12:56:29 2016 -0600
 • git reset
  Dizini ve çalışma dizinini son tamamlama durumuna sıfırlamak için, git reset komutu kullanılır. Kullanımı:
  git reset --hard HEAD
 • git rm
  git rm, dosyaları dizinden ve çalışma dizininden kaldırmak için kullanılabilir. Kullanımı:
  git rm filename.txt
 • git stash
  Muhtemelen daha az bilinen temel git komutlarından biridir. Hemen işlenmeyecek değişiklikleri geçici olarak kaydetmeye yardımcı olur. Kullanımı:
  git stash
 • git show
  Herhangi bir git nesnesi hakkında bilgi görüntülemek için git show komutunu kullanın. Örneğin:
  git show
 • git fetch
  git fetch, bir kullanıcının bu nesneleri şu anda yerel çalışma dizininde bulunmayan uzak dizinden almasına izin verir. Örnek kullanım:
  git fetch origin
 • git Is-tree
  Bir ağaç nesnesini, her maddenin adı ve modu ile blob’un SHA-1 değerini birlikte görüntülemek için git ls-tree komutunu kullanın. Örneğin:
  git ls-tree HEAD
 • git catfile
  SHA-1 değeri ile, git cat-file komutunu kullanarak bir nesnenin türünü görüntüleyin. Örneğin:
  git cat-file –p d670460b4b4aece5915caf5c68d12f560a9fe3e4
 • git grep
  git grep, kullanıcıların içerik ağaçları üzerinden cümleler ve/veya kelimeler bulmalarını sağlar. Örneğin, tüm dosyalarda www.hostinger.com aramak için şu kullanılır:
  git grep "www.hostinger.com"
 • gitk
  gitk komutu yerel bir dizin için grafiksel arayüzdür.
  gitk
 • git instaweb
  git instaweb komutuyla bir web sunucusu yerel depo ile arabirimde çalıştırılabilir. Bir web tarayıcı da kendisine otomatik olarak yönlendirilir. Örneğin:
  git instaweb –httpd=webrick
 • git gc
  Depoyu gereksiz dosyaları temizleyerek, çöp toplama yoluyla optimize etmek için aşağıdakini kullanın:
  git gc
 • git archive
  git archive komutu, bir kullanıcının tek bir dizin ağacının bileşenlerini içeren bir zip veya tar dosyası oluşturmasını sağlar. Örneğin:
  git archive --format=tar master
 • git prune
  git prune komutu aracılığıyla, gelen işaretçilerine sahip olmayan nesneler silinir. Kullanımı:
  git prune
 • git fsck
  GIT dosya sisteminin bütünlüğünü kontrol etmek için git fsck komutunu kullanın. Bozuk nesneler tanımlanır:
  git fsck
 • git rebase
  git rebase komutu, başka bir şubedeki taahütlerin tekrar uygulanması için kullanılır. Örneğin:
  git rebase master

Sonuç

Belirtilenler, sıkça kullanılan temel git komutlarından bazılarıydı. GIT’i nasıl kuracağınıza ilişkin ve GitHub kullanımı hakkında kolay bir talimat için GIT rehberlerimizi kontrol ettiğinizden emin olun.

Author
Yazar

Egehan D.

Egehan Hostinger'da ML ve NN ile denetimsiz öğrenme üzerinde çalışıyor. Veri analizi hakkında büyük bir tutkuya sahiptir. İşi her ne kadar hobi gibi olsa da, çeşitli aktivitelerde gönüllü olmaktan ve ormanda kamp yapmaktan da büyük oranda zevk alıyor.